O Nas

Firma REMS Kuryłowicz Povodör Spółka Jawna działa na dwóch obszarach – nieruchomości i środowiska.

REMS jest renomowaną firmą w dziedzinie wyceny nieruchomości, doradztwa inwestycyjnego i zarządzania. Nie boimy się występować przed organami publicznymi w celu obrony interesów naszych klientów. Posiadamy wiedzę i doświadczenie, by bronić ich praw własności i innych praw majątkowych. Realizowanie inwestycji oraz wycena nieruchomości zapewnia nam stały kontakt z aktualnymi trendami, prognozami i stanem rynku nieruchomości w Łodzi i w regionie oraz w wybranych rejonach Polski, a także zapewnia nam kontakt z innymi aktorami na tym rynku.

REMS oferuje również usługi z dziedziny proekologicznych i prospołecznych rozwiązań dla firm. Specjalizujemy się w doradztwie z zakresu ochrony środowiska, pozyskiwania ukrytych oszczędności. Mamy doświadczenie w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, modele biznesowe “Zielone” i obliczania śladu węglowego i ekologicznego. Wierzymy, że funkcjonowanie nawet największych przedsiebiorstw w zgodzie z naturą to przyszłość naszych czasów

REMS logoZespół
Krzysztof Kuryłowicz

Krzysztof Kuryłowicz

Joanna Kuryłowicz-Povodör

Joanna Kuryłowicz-Povodör

Artúr Povodör

Artúr PovodörMożesz liczyć na nasz profesjonalizmAby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami!

+48 606 877 947  WYCENA

Wyceniamy wszystkie rodzaje praw do nieruchomości. Wygrywamy spory sądowe.

Specjalizujemy się w szacowaniu wartości:

 • Nieruchomości komercyjnych: Obiekty biurowe, centra handlowe, lokale użytkowe, sklepy wielkopowierzchniowe
 • Nieruchomości przemysłowych: Obiekty magazynowe, produkcyjne
 • Nieruchomości mieszkalnych: Domy, mieszkania, apartamenty, lofty
 • Nieruchomości gruntowych: Zabudowanych i niezabudowanych – działki rolne, leśne, budowlane, inwestycyjne
 • Czynszów najmu i dzierżawy
 • Projektów deweloperskich
 • Praw związanych z aportami, znakami towarowymi, hotelami, stacjami benzynowymi, polami golfowymi i nie tylko
 • Nieruchomości mieszkalnych

REMS wykonuje zlecenia między innymi dla celów:

 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
 • ustalenia opłaty adiacenckiej / opłaty planistycznej
 • wynagrodzeń za bezumowne korzystanie – służebności przesyłu
 • odszkodowawczych (wywłaszczenia nieruchomości, w tym pod drogi, z tytułu błędów administracji publicznej)
 • związanych ze spadkami, podziałami majątku itp.
 • amortyzacja podatkowej
 • przekształceń własnościowcyh
 • służebności
Realizujemy również zlecenia niestandardowe.

ZARZĄDZANIE

Posiadamy wieloletnią praktykę w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi i mieszkalnymi. Zajmujemy się obiektami własnymi, jak również współpracujemy z podmiotami obcymi, w tym doradzamy, opracowujemy strategie najkorzystniejszego wykorzystania nieruchomości, realizujemy je.


DORADZTWO

Naszym klientom pomagamy w ochronie ich intersów w sporach z organami administracji lokalnej lub państwowej. W szczególności specjalizujemy się w tematyce dotyczacej wywłąszczania nieruchomości, opłat adiacenckich i planistycznych, powtórnej amortyzacji nieruchomości, transakcjach sprzedaży lub kupna.


EKO WSKAŻNIKI

Ekologiczne mapy informacyjne:

Eko-mapy są kreatywnym narzędziem stworzonym przez jednego z naszych partnerów, Heinza Wernera. Pomaga firmom wdrożyć systemy zarządzania środowiskowego, tj. ISO 14 001 czy EMAS oraz służy do nadzoru tych systemów po ich uruchomieniu. Eko-mapy to… -wyszczególnienie środowiskowych praktyk i problemów -metoda systeatycznego przeprowadzania audytów i przeglądów na terenie przedsiębiorstwa -narzędzie pozwalające na zaangażowanie i uczstnictwo pracowników -wsparcie dla szkoleń i budowania eko-świadomości -łątwa droga dokumentowania i śledzenia środowiskowych postępów.

Korzyści:
 • Odszukiwanie potencjalnych oszczędności
 • Podstawa każdego systemu środowiskowego zarządzania
 • Łatwość wdrożenia
 • Pracownicy będą mieli możliwość przeprowadzenia wewnętrznych audytów w celu utrzymania stałęj kontroli nad realizacją programu

Ślad węglowy:

Ślad węglowy jest najbardziej poszukiwanym wskaźnikiem środowiskowym stosowanym w biznesie. Jest on przejrzysty, łatwy w przekazie i recepcji, łatwo porównywalny. Od dekady firmy dobrowolnie (w niektórych krajach jest to wymagane, np. w Wielkiej Brytanii) oposzukują ścieżek śledzenia i zmniejszania gazów cieplarnianych i podejmują wyzwanie: jak zmienić status quo dzisiejszych przedsiębiorstw. GHG Protocol Corporate Standard stanowi podstawę prawie wszystkich standardów obliczania śladu węglowego na świecie, dlatego też i dla nam służy za podstawę kalkulacji.

Korzyści:
 • Zaawansowane narzędzie kalkulacji zużycia CO2 ( Excelu)
 • Często wymagane narzędzie na drodze do pozyskania wielu certyfikatów
 • Możliwość osiągniecia nagród finansowych poprzez ustanowienie ambitnych celów środowiskowych firmy

ZIELONE BIURO

Obecnie większość europejskich zatrudnionych pracuje w biurach. Spędzają oni około 1/3 swojego dnia w jednym pokoju. Nie ulega wątpliwości, że niezwykle istotnym jest zapewnienie pracownikom przyjazne człowiekowi i środowisku miejsce pracy. Duże firmy podejmują się zarządzaina środowiskowego i społecznej odpowiedzialności. Niemniej jednak, z reguły nie dysponują rzetelnymi ekspertyzami i/lub zasobami do wyszkolenia managerów w związku z adekwatnym zarządzaniem biurami. Program Zielonych Biur pokazuje, jak stworzyć efektywne odpowiedzilne w kwestiach środowskowych miejsce pracy. Do osiągnięcia tego celu biura powinny wykreować system, który będzie można monitorować oraz, który będzie dostosowany do ich działalności. Z naszym doświdczeniem pomagamy firmom zbudować System Zielonego Biura, dzięki któremu środowisko pracy stanie się zdrowym, oszczędnym i przyjemnym.

Korzyści:
 • Wzmocnij wizerunek firmy
 • Zmniejsz wygórowane koszty poprzez bardziej efektywne zużycie mediów i lepszą utylizację odpadów
 • Bądź inspiracją dla wszystkich pracowników. Motywacja załogi i budowanie morale są jedną z najczęściej wymienianych korzyści płynących z wdrożenia Programu Zielonego Biura
 • Promuj innowacje, aby usługi i produkty były bardziej “eko”. Nowe struktury wewnętrzne mogą poprawić ich jakość
 • Zadbaj o dostęp do narzędzi stworzonych w ramach programu European Green Office (EGO)

STRATEGIE I RAPORTY

Strategie Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (SOB)

W dążeniu do osiągniecia Zrównoważonego Rozwoju, przedsiębiorstwo powinno ustalić cele Zrównoważonego Rozwoju i SOB, które muszą być zakomunikowane w sposób jasny także udziałowcom i partnerom firmy. Wyznaczone cele i podejmowane działania kreują wizerunek przedsiębiorstwa. Strategia Zrównowazonego Rozwoju wraz z polityką działania, sprawozdaniami pokazuje odbiorcom na rynku, że firma dba o aspekty ekologiczne i społeczne. Strategia ZR uwzględnia wszytskie dotychczas podjęte lub planowane przez zarząd decyzje.

Ocena aktualnego statusu firmy (cele, wizja na przyszłość)

 • Analiza potencjalnych możliwości
 • Określanie misji i wizji firmy
 • Gotowość do przedstawienia Raportów nt. Zrównoważonego Rozwoju firmy (nadzór zgodny GRI jest fakultatywne)
 • Określenie polityki Zrównoważonego Rozwoju firmy – konieczne dla podmiotów, które pragną wspierać cele społeczne i środowiskowe
Wykonaliśmy projekty dla


Nasz zespół wykonywał projekty dla Manufaktura; Apsys Management; Lofty u Scheiblera; Grupa Mota-Engil; HINES - Sterlinga Business Centre; Loft Apartments; Bank BZ WBK; Hotel Ambasador; Bank PKO BP; Alior Bank; LIDL; Biedronka; TESCO; Globi; Leader Price; A&A Management; ALBEA Poland; Uniwersytet Łódzki; Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP i wiele innych.

Nasz zespół wykonywał projekty dla Uniwersytet w Debreczynie; European Green Office Network; RBT Polska i wiele innych.Partnerzy

Képernyőfotó 2014-09-05 - 14.38.33Kontakt


ul. Dąbrowskiego 17/21, Łódź 93-177


+48 606 877 947


rems@rem-s.pl


© 2014 REMS Kuryłowicz Povodör Spółka Jawna